BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH NAM ĐỊNH
 
Số 136 Đường Phạm Ngọc Thạch – Tp Nam Định
 0228.3648554
 0228.3648657
 www.benhvienphoitinhnamdinh.vn
 bvphoi.yt@namdinh.chinhphu.vn

Bệnh Viện Phổi Tỉnh Nam Định