BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH NAM ĐỊNH
 
Địa chỉ: Số 136 Đường Phạm Ngọc Thạch – Tp Nam Định
Hotline:  0228.3648554
Hotline:  0228.3648554
BácSĩ Sơn:  0836605695
Điều dưỡng Nghĩa:
 0942078127
Website:  www.benhvienphoitinhnamdinh.vn
Email  bvphoi.yt@namdinh.chinhphu.vn