BIÊN BẢN THÁO DỠ NIÊM YẾT CÔNG KHAI THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Tháo dỡ niêm yết công khai thu chi NSNN6 tháng đầu năm 2023_0001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *