BIÊN BẢN THÁO DỠ NIÊM YẾT CÔNG KHAI VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

tháo dỡ niêm yết công khai bổ sung NSNN 2023_0001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *