PHÓNG SỰ TRUYỀN THÔNG “NGÀNH Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH: NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2024”

Để phục vụ cho hoạt động truyền thông Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2024), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sản xuất phóng sự truyền thông nêu lên những kết quả nổi bật trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của ngành Y tế tỉnh Nam Định.

Sau đây là đường link của phòng sự truyền thông:

https://drive.google.com/file/d/1HCCjYCGf90LmKC5DtHu9yg_CtSu5pMQs/view?usp=drive_link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *