THƯ MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC CUNG CẤP VẬT TƯ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ INVITRO DÙNG CHUNG, VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT KHÁC SỬ DỤNG 12 THÁNG CỦA BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH NAM ĐỊNH

TM CHÀO GIÁ VV CUNG CẤP VẬT TƯ HÓA CHẤT 12 THÁNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *