THƯ MỜI THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO – HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ INVITRO DÙNG CHUNG – VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT KHÁC CỦA BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH NAM ĐỊNH

TM tham gia thực hiện dự toán mua sắm vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *