THƯ MỜI VỀ VIỆC TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA NỀN TẦNG 2, TẦNG 3, ỐP HÀNH LANG TẦNG 2, TẦNG 3; KHU VỆ SINH NHÂN VIÊN NHÀ ĐIỀU TRỊ SỐ 8 BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH NAM ĐỊNH

Thư mời 17-4-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *